Trà Xanh Thái Nguyên

Trà Xanh Thái Nguyên

Hộp Nhãn Bạc 500g
Hộp Nhãn Vàng 500g
Hộp Nhãn Vàng 1kg
Hộp Nhãn Đỏ 500g
Hộp Nhãn Đỏ 1 kg
Trà  Móc Câu Thái Nguyên -Túi Trắng
Trà Thái Nguyên - Búp Xanh A4
Hotline
Hotline: