Giới thiệu

Tầm nhìn chiến lược

Tầm Nhìn Chiến Lược

Trở thành doanh nghiệp sản xuất chế biến chè vững mạnh, xuất khẩu đi các nước Châu Âu, đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu của Trà Phúc Khánh dẫn đầu về chất lượng góp phần phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

Hotline
Hotline: