Trà Túi In Nilon

Trà Túi In Nilon

Trà  Móc Câu Thái Nguyên -Túi Trắng
Trà Thái Nguyên - Búp Xanh A4
Trà Móc Câu Thái Nguyên - Túi Vàng
 Trà Thái Nguyên - Búp Xanh A3
 Trà Thái Nguyên - Búp Xanh A2
Trà Thái Nguyên - Búp Xanh A1
Hotline
Hotline: