Dịch vụ

Trà Cám - Trà Vụn - Trà Đá

Thay vì phải đi đến tận Thái Nguyên để mua được trà hoặc nhờ bạn bè và người thân mua từ đó mang vào thì nay không còn phải khó khăn như thế nữa.

Dịch vụ khác

Hotline
Hotline: